Club Facilities Hire

Indicative Club hire charges/Arwydd o brisiau i hurio’r clwb

Half day/Hanner diwrnod

Evening hire of facilities plus bar/Hurio cyfleusterau’r clwb, yn cynnwys bar gyda’r nos

With self catering kitchen facilities/Ynghyd a chyfleusterau cegin hunanarlwyol

For wedding receptions and special occasions please contact Sarah Shiers on 07552802169/ Os dymunwch drafod cynnal eich gwlêdd priodas ac achlysuron arbennig eraill, cysylltwch â Sarah Shiers, ffôn 07552802169

£65

£85

 

£110

 

Rugby/Rygbi

Rugby pitch -full day session (including changing rooms and showers)/ Sesiynau diwrnod llawn ar y caeau rygbi (yn cynnwys cyfleusterau newid a chawodydd)

Half day or evening session / Sesiynau hanner diwrnod neu noswaith

Flood lights per hour/Llifoleuadau (yr awr)

Match food (per person)/Bwyd ar gyfer y chwaraewyr

 

£80

£40

£35

£3 per head/yr un

All prices include VAT

Mae’r prisiau’n cynnwys TAW

Registered charities may hire facilities at special rates by arrangement

Gall elusenau hurio’r cyfleusterau am brisiau arbennig gyda threfniant.

 

A deposit of £30 Is required to secure a booking. Payment in full required 7days before the event.

Gofynnir am flaendal o £30 er mwyn sicrhau lle.   Telir yn llawn 7 niwrnod cyn y digwyddiad.

 

 

To discuss your needs please contact Sarah Shiers

Cysylltwch Sarah Shiers pe dymunwch drafod unrhyw brisiau:

 

 Tel/ffon 07552802169

e-mail info@rygbirhuthun.com

|