Club Facilities Hire

Indicative Club hire charges/Arwydd o brisiau i hurio’r clwb:

 • Half day/Hanner diwrnod - £70
 • Evening hire of facilities plus bar/Hurio cyfleusterau’r clwb, yn cynnwys bar gyda’r nos - £120
 • With self catering kitchen facilities/Ynghyd a chyfleusterau cegin hunanarlwyol - £170
 • For wedding receptions and special occasions please contact Sarah Shiers on 07552802169/ Os dymunwch drafod cynnal eich gwlêdd priodas ac achlysuron arbennig eraill, cysylltwch â Sarah Shiers, ffôn 07552802169

Rugby/Rygbi

 • Rugby pitch - full day session (including changing rooms and showers)/ Sesiynau diwrnod llawn ar y caeau rygbi (yn cynnwys cyfleusterau newid a chawodydd) - £90
 • Half day or evening session / Sesiynau hanner diwrnod neu noswaith - £50
 • Flood lights per hour/Llifoleuadau (yr awr) - £40
 • Match food (per person)/Bwyd ar gyfer y chwaraewyr - £5 per head

Please Note:

 • All prices exclude VAT
 • Nid yw’r prisau’n cynnwis TAW
 • Registered charities may hire facilities at special rates by arrangement
 • Gall elusenau hurio’r cyfleusterau am brisiau arbennig gyda threfniant.
 • A deposit of £30 Is required to secure a booking. Payment in full required 7days before the event.
 • Gofynnir am flaendal o £30 er mwyn sicrhau lle.   Telir yn llawn 7 niwrnod cyn y digwyddiad.

To discuss your needs please contact Sarah Shiers

Cysylltwch Sarah Shiers pe dymunwch drafod unrhyw brisiau:

Tel/ffon 07552802169

e-mail info@rygbirhuthun.com

|