News

29 October 2018 / Club News

Michael Jones

On Friday 26th 0ctober 2018, Clwb Rygbi Rhuthun lost a member of its family.  John Michael ‘Mikey’Jones was sadly taken from us, along with two of his friends, in a tragic car accident. Mikey was not only our much respected Youth Team Prop Forward, but also a dear friend to many. His loss will not only be felt by his closest friends and family, team mates, coaches and spectators but also the wider Rugby Community. Kind, caring but a fierce competitor are some of words that we will remember him by.

Our thoughts go out to the families and friends of all those affected by this tragic accident.

 

Dydd Gwener, 26ain o Hydref, collodd Glwb Rygbi Rhuthun un o’i deulu.  Cymrwyd John Michael ‘Mikey’ Jones oddiwrthym, ynghyd â’i ddau ffrind, mewn damwain drychinebus.  ‘Roedd Mikey ddim yn unig yn uchel ei barch fel prop i’n tîm ieuenctid, ond ‘roedd hefyd yn ffrind annwyl i lawer.  Mi fydd ei golled yn cael ei deimlo gan nid yn unig ei ffrindiau agosaf, ei deulu, ei gyd-chwaraewyr, hyfforddwyr a chefnogwyr, ond hefyd gan y gymuned rygbi ehangach.  Caredig, ond cystadleuydd ffyrnig, yw rhai o’r geiriau a bydd yn dod i’n côf wrth feddwl amdano.

‘Rydym yn ymestyn ein meddyliau tuag at deuluoedd a ffrindiau’r rhai a effeithwyd gan y ddamwain drasig hon.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|